Arteterapie

arteterapie

Co je arteterapie a k čemu je dobrá?

                                  

Arteterapie je jednou z psychoterapeutických metod. Jazykem je zde výtvarné vyjádření spíše než slova. Cílem není vytvoření uměleckého díla (které ovšem může přesto vzniknout), ale jedná se o prostředek sebepoznání, uchopování reality, porozumění vztahům a souvislostem našeho života. Zvláště u dětí je významným terapeutickým nástrojem hra, hudební a relaxační techniky.

 

V arteteterapii se zaměřujeme na proces tvorby a prožitek, který tento proces doprovází. Důležitý je moment reflexe a interpretace klientem v rozhovoru s terapeutem nebo dalšími účastníky sezení.

 

Arteterapeutická práce probíhá buď individuálně nebo skupinově. Pracujeme s dětmi, rodinami i dospělými.  U dětí arteterapie napomáhá k uvolnění napětí, relaxaci, zmírnění úzkosti a neklidu a korekci chování.

 

Arteterapeutické sezení v naší ordinaci probíhá po domluvě 60 min. 

Je k němu nutné psychologické doporučení.

 

Poplatek za sezení je 400,- Kč.

 

12. 12. 2012 | Rubrika: Arteterapie


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024