Psychoterapie

Psychoterapie klinická metoda ošetření celé řady psychických, vztahových i somatických potíží.

V zásadě ji lze dělit na individuální, rodinnou, a skupinovou. Vhodnou formu péče Vám doporučí psycholog při úvodním setkání. Obecně se dá ale říci, že při práci s dětmi preferujeme rodinnou terapii nad individuální. Také je možné, že Vám váš psycholog doporučí setkání s naší arteterapeutkou(více info viz arteterapie)

Jednotlivé formy psychoterapie nelze kombinovat. Pokud podstupujete psychoterapii z klinické indikace, je možné za splnění určitých podmínek účtovat úhradu pojišťovně.

Naše ambulance je smluvním partnerem pojišťoven: VZP, VoZP, ZPŠ, ČNZP, ZPMV, OZP a Media

Délku péče a frekvenci setkávání naznačí psycholog na prvním setkání. Obvyklé je naplánovat 3-5 setkání po přibližně 14 dnech až 3 týdnech, pak provést revizi, případně naplánovat další setkání.

Pokud chcete z jakýchkoliv důvodů naplánovanou schůzku zrušit, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky naši paní sekretářku nejpozději 24 hodin předem. DĚKUJEME.

Pro klienty, kteří bez omluvy opakovaně schůzky nedodržují je určen stornopoplatek 400,-KČ splatný do příští schůzky.


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024