Doc. Mgr. Lucie Hornová, PhD., klinický psycholog.

Absolvovala FFMU obor psychologie. Pracovala dlouhodobě se závislými v Anglii,  později v ČR. Má výcvik v Rogersovské individuální terapii a v rodinné systemické psychoterapii.

Pracuje s dětmi, dospělými a rodinami. Specializuje se na psychoterapii psychosomatických poruch. Absolovovala pětileté studium akupunktury.

Je školitelem klinické psychologie, členem AKP a SOFT a evropským reprezentantem  v EFTA.

Absolvovala studium systemické supervize na Tavistocké klinice v Londýně. Je registrovaným evropským systemickým supervizorem.

Dlohodobě se zajímá o dialogické přístupy v psychoterapii.

Na TAOS institutu v USA získala PhD. v praktickém výzkumu na téma "Dialogická koterapie". V rámci tohoto výzkumu došlo k adaptaci technik "otevřeného dialogu" v její ambulantní praxi.

Vyučuje na částečný úvazek na JAMU (Brno), Lékařské Fakultě (Brno) a Teologické Fakultě (Olomouc).


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024