Mgr. et Bc. Josef Kotek – diplomovaný arteterapeut a speciální pedagog

Absolvoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích obor psychologie-arteterapie a Univerzitu J. A. Komenského v Praze obor speciální pedagogika na katedře speciální pedagogiky. Dále pak čtyřletý Psychoterapeutický psychoanalyticky zaměřený výcvik při pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích, kurz Arteterapie, dějin umění a estetiky PhDr. J. Trnkové CSc., celou řadu dalších akreditovaných kurzů, např. kurz MPSV ČR Pracovník v soc. službách, kurz Keramiky, Prvky bazální stimulace v praxi, Celostní přístup v muzikoterapii, Základy nedirektivní komunikace v práci s dětmi, Komunikace s osobami s problémovým chováním, Práce s klienty PAS, Vytváření srozumitelných textů pro lidi s obtížemi s porozuměním a další.

Přispíval svými články do časopisů Arteterapie, vydávaný Českou arteterapeutickou asociací, Psychologie Dnes a dalších. Vydal knihu Neuchopitelný Josef Váchal (Nakladatelství a tiskárna Pelhřimov), zabývá se lektorskou činností zaměřenou na teorii a praktické využití arteterapie.

V oblasti arteterapie aktivně působí od roku 2002 a jako arteterapeut pracoval v mnoha organizacích a institucích. Má bohaté zkušenosti s arteterapeutickou prací s lidmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, osobami trpícími PAS, dětmi a dospívajícími s poruchami chování, dětmi s williamsovým syndromem, turnerovým syndromem, DMO, jedinci s mentální anorexií, úzkostnými poruchami, obsedantně kompulzivními poruchami apod. Pracuje s dětmi, dospélými a rodinami, zabývá se individuální i skupinovou arteterapií.


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024