Vystudovala bakalářský a magisterský program jednooborové psychologie na filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci a magisterský studijní obor Speciální pedagogika-poradenství na pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.

V době studií pracovala jako lektorka sportovního kroužku pro děti, jako osobní asistentka, na zážitkových pobytech pro děti s poruchou autistického spektra i na pobytech pro dospělé s mentálním postižením. Po studiích začala pracovat jako psycholog ve zdravotnictví v Psychiatrické nemocnici Opava, kde se věnovala hospitalizovaným dětem a jejich rodinám.

Od roku 2021 pracuje v ambulanci klinické psychologie Lucie Hornové a na oddělení klinické psychologie v krajské nemocnici Pardubice.

Od dob studií se zajímá o propojování psychologie a speciální pedagogiky a o začleňování osob se specifickými potřebami do společnosti. V psychoterapii se zajímá o gestalt terapeutický a rogeriánský přístup.


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024