Vystudovala jsem magisterské obory psychologie a psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Účastnila jsem se workshopů věnovaných dialogické praxi pořádaných Narativem. Zajímám se hlavně o rodinnou terapii, možnosti terapie seniorů s demencí a o specifika prožívání matek dětí narozených s vrozenou vývojovou vadou.

Věnovala jsem se jako dobrovolník kognitivnímu tréninku seniorů s různými typy demence, dětem s poruchami příjmu potravy.

Od září 2018 pracuji jako školní psycholog na ZŠ v Kuřimi.


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024