Vystudovala bakalářský obor Sociální práce na FF Univerzity Palackého v Olomouci, v roce 2023 dokončila magisterský obor Aplikovaná psychoterapie na OUSHI, Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době je frekventantkou Systemického výcviku v rodinné terapii. Pracuje pod supervizí Mgr. Lucie Hornové, PhD.

Od roku 2013 působí v pomáhajících profesích, věnuje se převážně lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Absolvovala kurzy: První krizová a psychologická pomoc, Zásady a postupy provázení osob v krizových životních situacích, Dítě jako oběť a svědek domácího násilí, Rodičovská posilovna, Ranná péče, Komunikační dovednosti, Týmová spolupráce, Psychiatrické minimum, Přímá práce s lidmi s poruchou autistického spektra.

Ceník Mgr. Heleny Klátilové:

INDIVIDUÁLNÍ a RODINNÁ TERAPIE ..................................... 500,- Kč/ 50 min


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024