CENÍK PLATNÝ OD 1.10.2017

                                                        ČAS                                 SAMOPLÁTCE                       ÚHRADA ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY


INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE                                      50 min.                              600Kč                                    (111,201,205,207,209,211)

RODINNÁ A PÁROVÁ TERAPIE                         50/80min.                          600/900Kč                             (111,201,205,207,209,211)

KRIZOVÁ INTERVENCE                                      50 min.                              600Kč                                    (111,201,205,207,209,211)

ARTETERAPIE                                                     50 min.                              300Kč                                            ne

ASISTOVANÝ KONTAKT                                     60 min.                              400Kč                                            ne

MEDIACE                                                              50/80 min.                          600/800Kč                                    ne

PSANÍ ZPRÁVY Z JINÉ NEŽ ODBORNÉ INDIKACE                                      200Kč

ÚČAST NA RELAXAČNÍ SKUPINĚ                                                                 50Kč

DOPLATEK ZA SKUPINOVÁ SETKÁNÍ                                                          dle aktuálního ceníku

SUPERVIZE                                                                                                      dle domluvy se supervizorem 

  


 

VYŠETŘENÍ ŘIDIČŮ

ŘIDIČ VOZIDLA O CELKOVÉ HMOTNOSTI NAD 7,5 t.........................................................1800,-Kč

ŘIDIČ VOZIDLA S PRÁVEM PŘEDNOSTI V JÍZDĚ..............................................................1800,-Kč

ŘIDIČ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ HROMADNÉ DOPRAVY............................................1800,-Kč

INSTRUKTOR AUTOŠKOLY...................................................................................................1800,-Kč

VYBODOVANÝ ŘIDIČ.............................................................................................................2100,-Kč

VŮDCE PLAVIDLA..................................................................................................................1800,-Kč

ŽADATEL A DRŽITEL ZBROJNÍHO PRŮKAZU A PŘÍSLUŠNÍK MYSLIVECKÉ STRÁŽE....2400,-Kč

UCHAZEČ O PRÁCI U MĚSTSKÉ POLICIE S SBS...............................................................1900,-Kč


Tato ambulance je akreditována Ministerstvem dopravy ČR čj. 137/2012-160-OST/3 pro provádění dopravně psychologického vyšetření řidičů. 


NEOMLUVENÁ ABSENCE .................................................................................................400,-Kč


Omlouvejte se prosím alespoň 24 hod. předem na tel. čísle 731 619 821 ( stačí i sms). Děkujeme za pochopení!


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024