Systemický terapeut. Od roku 2011 pracuje jako terapeut v ambulanci Mgr. Lucie Hornové v Rychnově nad Kněžnou. Zaměřuje se na práci s rodinami , individuální i párovou terapii s dospělými, skupinovou terapii a supervizi.

Vystudoval VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Výcvik v systemické terapii. Dvanáct let praxe v ambulanci v SVP Mimoza.  3 roky praxe v PPP Ústí nad Orlicí jako lektor programů primární prevence pro žáky základních a středních škol. 

V současné době pracuje jako vedoucí služby Sanace rodiny ve Farní charitě Litomyšl. 

Díky vzdělání v oblasti mediace se také věnuje práci s rozvádějícími se rodinami.

Pokračuje vzděláváním  v systemické supervizi. 


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024