Odborná praxe:

od 2014 v Psychologické ambulanci v Rychnově nad Kněžnou

2010 – 2014 lektor programů primární prevence sociopatologických jevů na základních a středních

školách organizovaných Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze

2008 – 2011 osobní asistent dětí a dospělých osob s poruchami autistického spektra v Apla Praha

Vzdělání:

od 2009 studium programu psychologie na Univerzitě Karlově v Praze

od 2010 psychoterapeutický výcvik PCA v Českém institutu PCA v Brně – s akreditací pro práci ve

zdravotnictví

2010 účast na cyklu seminářů o logoterapii

2009 účast na semináři o relaxačních technikách

2007 – 2009 výcvik dramaterapie garantovaný Mgr. et MgA. Blankou Kolínovou

od 2013 mimořádné členství v Českomoravské psychologické společnosti


Kontakt

Psychologická ambulance
Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 51601
494502383, 731619821
68752024
DIČ CZ-68752024